锘??php defined('_JEXEC') or die; $app = JFactory::getApplication(); $doc = JFactory::getDocument(); $this->language = $doc->language; // Add current user information $user = JFactory::getUser(); // Add Bootstrap Framework JHtml::_('bootstrap.framework'); $doc->addStyleSheet($this->baseurl . '/media/jui/css/bootstrap.min.css'); $doc->addStyleSheet($this->baseurl . '/media/jui/css/bootstrap-responsive.css'); // Add page class suffix $itemid = JRequest::getVar('Itemid'); $menu = JFactory::getApplication()->getMenu(); $active = $menu->getItem($itemid); $params = $menu->getParams( $active->id ); $pageclass = $params->get( 'pageclass_sfx' ); ?> O bibliotece - Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach AG亚游集团_亚洲最佳游戏平台_亚游集团官网 - 网易体育

Godziny Pracy

G艂贸wna Biblioteka dla doros艂ych, ul. 艣w. Jana 10,

Filia 2, ul. 艁aska 46/48,

Filia 4, ul. 20 Stycznia 14,

godziny otwarcia: poniedzia艂ek, 艣roda, pi膮tek 11.00 - 19.00, wtorek 8.00 - 16.00, czwartek 12.00 - 16.00.

Biblioteka dla dzieci i m艂odzie偶y (Filia 5), ul. 艣w. Jana 10,

Filia 6, ul. Jana Paw艂a II nr 68 (parter w PCM)

godziny otwarcia: poniedzia艂ek 11.00 - 19.00, wtorek 8.00 - 16.00, 艣roda, pi膮tek 9.00 - 17.00, czwartek 12.00 - 16.00.

UWAGI: od 18 do 22.03.2019 Filia nr 6 b臋dzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy!

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza jest centraln膮 bibliotek膮 Pabianic. Od 2001 roku pe艂ni zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego. Na sie膰 bibliotek publicznych naszego miasta sk艂adaj膮 si臋 r贸wnie偶 4 filie, kt贸re prowadz膮 tak偶e urozmaicon膮 dzia艂alno艣膰 kulturalno-o艣wiatow膮. S膮 to m. in.: wystawy ksi膮偶ek, spotkania autorskie, prelekcje, pogadanki, konkursy, projekcje filmowe, wystawy plastyczne, imprezy artystyczne, lekcje biblioteczne i inne. Nasza dzia艂alno艣膰 informacyjna to pomaganie w uzyskaniu informacji bie偶膮cej o zbiorach bibliotecznych, udzielanie informacji bibliograficznych i faktograficznych z r贸偶nych dziedzin, udost臋pnianie informacji w formie tradycyjnej i na no艣nikach elektronicznych, poszukiwanie literatury na zg艂oszony temat oraz prowadzenie zaj臋膰 z przysposobienia bibliotecznego, komputerowego i internetowego. 
Zbiory bibliotek liczy艂y na koniec 2012 roku 155.539 druk贸w zwartych i czasopism oprawnych oraz 2.650 zbior贸w specjalnych. W ci膮gu ostatniego roku korzysta艂o z nich 7.866 czytelnik贸w, kt贸rzy odwiedzili biblioteki 84.806 razy i wypo偶yczyli 223.285 jednostki inwentarzowe zbior贸w. 
Warto艣膰 zakup贸w zbior贸w MBP w 2012 roku wynios艂a 68.261,39 z艂 (dwukrotnie wi臋cej ni偶 w 2011 roku). Na kwot臋 t臋 sk艂ada si臋 dotacja organizatora, dotacja MKiDN oraz 艣rodki pozyskane przez MBP (dary sponsor贸w i wp艂aty czytelnik贸w na nowo艣ci). Zakupiono 艂膮cznie 2.669 wolumin贸w, w tym: 1.068 z dotacji organizatora za 25.299,49 z艂, 1.348 wolumin贸w z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 27.960,12 z艂 oraz 253 woluminy ze 艣rodk贸w w艂asnych (z kiermaszu i wp艂at czytelnik贸w) za 5.414,60 z艂. Biblioteki przyj臋艂y r贸wnie偶 936 dar贸w ksi膮偶kowych od instytucji, sponsor贸w i czytelnik贸w za kwot臋 9.547,30 z艂. 

Tylko w 2013 roku z Biblioteki Narodowej w ramach zadania "Zakup nowo艣
ci wydawniczych dla bibliotek" pozyskali艣my dodatkowe 30.300 z艂 na nowe zbiory, kt贸re ju偶 s膮 dost臋pne w naszych bibliotekach. W kolejnych latach uzyskali艣my podobne kwoty. Uruchomili艣my dost臋p do ksi膮偶ek elektronicznych (www.libra.ibuk.pl) dla czytelnik贸w naszego powiatu z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach. W grudniu 2013 r. za 20.000 z艂 zakupili艣my sprz臋t komputerowy wraz z oprogramowaniem z 艣rodk贸w Instytutu Ksi膮偶ki w ramach Programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013". Nast臋pne pozyskane dotacje i bud偶et ogranizatora oraz wp艂aty na nowo艣ci od naszych Czytelnik贸w bardzo pomog艂y od艣wie偶y膰 zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Kolejne lata dzia艂alno艣ci MBP owocuj膮 dobrymi wska藕nikami bibliotecznymi. Szczeg贸lnie cieszy wzrost czytelnictwa w pabianickich bibliotekach o przesz艂o 4 % (9.600 aktywnych czytelnik贸w w 2016 r.).

Zapraszamy czytelnik贸w do zapoznania si臋 z nasz膮 najnowsz膮 ofert膮 w zak艂adce "Aktualno艣ci". 

Regulamin Miejskiej Bibioteki Publicznej:

(Za艂膮cznik Nr 1 do Zarz膮dzenia Dyrektora MBP Nr 2/2014)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIOR脫W I US艁UG

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA LORENTOWICZA

W PABIANICACH PE艁NI膭CEJ ZADANIA BIBLIOTEKI POWIATOWEJ Z FILIAMI

Podstaw臋 prawn膮 wydania i stosowania Regulaminu stanowi:

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 0, poz. 642, poz. 908 z 2012 r./;

 2. Ustawa z dnia 25 pa藕dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia艂alno艣ci kulturalnej /Dz. U. Nr 0, poz. 406 z 2012 r./;

 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z p贸藕n. zmianami/;

 4. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach
  (z dnia 27.06.2013 r.).

搂 1. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Ze zbior贸w i us艂ug Biblioteki mog膮 korzysta膰 wszyscy ch臋tni, kt贸rzy posiadaj膮 aktualn膮 kart臋 biblioteczn膮 z kodem kreskowym.

 2. Warunki otrzymania karty bibliotecznej:

  a) w przypadku osoby pe艂noletniej nale偶y:

  - okaza膰 dokument zawieraj膮cy zdj臋cie i numer ewidencyjny PESEL oraz poda膰 adres zamieszkania,

  - zapozna膰 si臋 z niniejszym Regulaminem i podpisa膰 kart臋 zapisu, potwierdzaj膮c tym samym zobowi膮zanie si臋 do jego przestrzegania i wyra偶enie zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych do cel贸w statystycznych i zwi膮zanych ze zwrotem wypo偶yczonych zbior贸w;

  b) osob臋 niepe艂noletni膮 zapisuje do Biblioteki jeden z rodzic贸w lub opiekun prawny,
  kt贸ry po zapoznaniu si臋 z Regulaminem Biblioteki potwierdza podpisem, 偶e przyjmuje odpowiedzialno艣膰 za wype艂nianie zobowi膮za艅 w stosunku do Biblioteki. Wyra偶a tak偶e zgod臋 na wykorzystywanie danych osobowych swoich oraz podopiecznego do cel贸w statystycznych i zwi膮zanych ze zwrotem wypo偶yczonych zbior贸w.

 3. Karta zapisu jest corocznie aktualizowana przez bibliotekarza na podstawie dokumentu zawieraj膮cego zdj臋cie i numer ewidencyjny PESEL.

 4. Czytelnik mo偶e pos艂ugiwa膰 si臋 kart膮 biblioteczn膮 we wszystkich filiach Biblioteki.

 5. Utrat臋 karty bibliotecznej nale偶y zg艂osi膰 w dowolnej wypo偶yczalni, co spowoduje zablokowanie konta bibliotecznego i uniemo偶liwienie korzystania z niej przez osoby trzecie. Biblioteka nie odpowiada za straty, kt贸re powsta艂y od momentu utraty karty do chwili zg艂oszenia tego faktu bibliotekarzowi.

 6. Korzystanie ze wszystkich zbior贸w i us艂ug Biblioteki jest bezp艂atne, czytelnik ponosi tylko koszty za powielanie materia艂贸w, powiadamianie telefoniczne, wypo偶yczanie mi臋dzybiblioteczne oraz ponosi sankcje regulaminowe (kary za przetrzymanie, zniszczenie i zagubienie zbior贸w).

 7. W Bibliotece obowi膮zuje zakaz palenia tytoniu i zabrania si臋 przebywania na jej terenie osobom:

  - b臋d膮cym w stanie wskazuj膮cym na spo偶ycie alkoholu lub 艣rodk贸w odurzaj膮cych,

  - kt贸re poprzez sw贸j wygl膮d lub zachowanie stwarzaj膮 dyskomfort korzystania z Biblioteki innym Czytelnikom lub pracownikom Biblioteki,

  - pozbawionym prawa przebywania na terenie Biblioteki przez dyrektora MBP.

 8. Czytelnik zobowi膮zany jest do troskliwego obchodzenia si臋 z wypo偶yczonymi zbiorami. Zbiory biblioteczne s膮 w艂asno艣ci膮 spo艂eczn膮. Wypo偶yczonych zbior贸w nie nale偶y niszczy膰 podkre艣leniami tekstu, uwagami na marginesach, nale偶y je chroni膰 przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgoci膮 itp.

 9. Czytelnik powinien zwr贸ci膰 uwag臋 na stan zbior贸w przed ich wypo偶yczeniem. Zauwa偶one uszkodzenia nale偶y zg艂osi膰 bibliotekarzowi.

 10. Prawo do korzystania z komputer贸w i internetu maj膮 wszyscy czytelnicy:

  - powy偶ej 18 roku 偶ycia w czytelni dla doros艂ych,

  - poni偶ej 18 roku 偶ycia w czytelni dla dzieci i m艂odzie偶y,

  posiadaj膮cy aktualn膮 kart臋 biblioteczn膮.

 11. Ka偶dorazowe udost臋pnienie komputera i internetu wpisywane jest przez bibliotekarza do 鈥濺ejestru udost臋pniania komputer贸w i internetu鈥 i potwierdzane podpisem u偶ytkownika.

 12. Bibliotekarze w razie potrzeby i w miar臋 mo偶liwo艣ci udzielaj膮 instrukcji dotycz膮cych wyszukiwania informacji za po艣rednictwem internetu oraz korzystania z program贸w u偶ytkowych i zbior贸w multimedialnych.

 13. Bibliotekarz ma prawo kontrolowa膰 czynno艣ci wykonywane przez u偶ytkownika przy komputerze i ograniczy膰 dost臋p do danego komputera, je艣li:

  - minie 0,5 godziny indywidualnej sesji danego u偶ytkownika i na dost臋p do komputera czeka kolejny czytelnik;

  - u偶ytkownik znacznie ogranicza i utrudnia innym czytelnikom i bibliotekarzom dost臋p do internetu, np. poprzez 艣ci膮ganie tre艣ci (np. film贸w, program贸w, archiw贸w, etc.) poprzez programy P2P, downloadery, itp.

 14. D藕wi臋k odtwarzany podczas pracy stanowisk komputerowych mo偶e by膰 emitowany tylko przez s艂uchawki (dost臋pne u bibliotekarzy).

搂 2. WYPO呕YCZANIE ZBIOR脫W BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik mo偶e wypo偶ycza膰:

  - zainwentaryzowane ksi膮偶ki, czasopisma oprawne i tzw. ksi膮偶ki m贸wione oprawne na okres 1 miesi膮ca,

  - zainwentaryzowane filmy DVD i p艂yty CD na 1 tydzie艅,

  - czasopisma nieoprawne, opr贸cz bie偶膮cych numer贸w na 1 tydzie艅.

 2. Og贸lna liczba wypo偶yczonych zbior贸w zainwentaryzowanych w ca艂ej sieci MBP nie mo偶e przekroczy膰 8 jednostek.

 3. Zwi臋kszenie liczby wypo偶yczonych zbior贸w mo偶e nast膮pi膰 za zgod膮 kierownika w szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach (potrzeby naukowe, sytuacja zdrowotna Czytelnika).

 4. Biblioteki miejskie prowadz膮 komputerow膮 rejestracj臋 Czytelnik贸w i wypo偶ycze艅 ewidencjonowanych materia艂贸w bibliotecznych. Wypo偶yczenia czasopism nieoprawnych rejestrowane s膮 w zeszycie.

 5. Wypo偶yczenia odbywaj膮 si臋 tylko za okazaniem karty bibliotecznej Czytelnika.

 6. Biblioteka mo偶e przed艂u偶y膰 termin zwrotu wypo偶yczonych zbior贸w, je偶eli nie zosta艂o na ni膮 zg艂oszone zam贸wienie przez innego Czytelnika. Czytelnik mo偶e dokona膰 prolongaty osobi艣cie podczas wizyty w bibliotece lub przez internet po zalogowaniu si臋 na swoje konto w systemie bibliotecznym, telefonicznie lub pisz膮c e-mail do odpowiedniej wypo偶yczalni. 艁膮czny okres wypo偶yczenia zbior贸w bibliotecznych nie mo偶e przekroczy膰 6 miesi臋cy.

 7. Czytelnik przetrzymuj膮cy zbiory ponad ustalony w Regulaminie termin nie mo偶e wypo偶yczy膰 kolejnych.

 8. W przypadkach szczeg贸lnie uzasadnionych Biblioteka mo偶e prosi膰 o zwrot wypo偶yczonych ksi膮偶ek, czasopism oraz zbior贸w specjalnych przed up艂ywem ustalonego terminu zwrotu.

 9. Czytelnik mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie na ksi膮偶k臋 u bibliotekarza podczas wizyty w Bibliotece, telefonicznie, pisz膮c e-mail lub samodzielnie, po zalogowaniu si臋 na swoim koncie. Liczba ksi膮偶ek zam贸wionych przez jednego Czytelnika nie mo偶e przekroczy膰 8 wolumin贸w.

 10. Ksi膮偶ki zarezerwowane nale偶y odebra膰 w terminie 7 dni.

 11. Zarezerwowane, b膮d藕 zamawiane zbiory s膮 wydawane tylko na podstawie okazania karty czytelnika, kt贸ry je rezerwowa艂 lub zamawia艂.

 12. Wypo偶yczone zbiory biblioteczne nale偶y zwr贸ci膰 w tej agendzie, w kt贸rej zosta艂y wypo偶yczone.

 13. Z ksi臋gozbioru podr臋cznego i cz臋艣ci zbior贸w specjalnych czytelnicy mog膮 korzysta膰 tylko w lokalu bibliotecznym, po okazaniu karty bibliotecznej. Czytelnik potwierdza udost臋pnienie zbior贸w na miejscu podpisem w zeszycie udost臋pniania ksi臋gozbioru podr臋cznego.

 14. Czytelnicy mog膮 skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci wypo偶yczenia niekt贸rych ksi膮偶ek z ksi臋gozbioru podr臋cznego na weekend po wp艂aceniu zwrotnej kaucji. Wysoko艣膰 kaucji ustala kierownik wypo偶yczalni lub osoba przez niego upowa偶niona w zale偶no艣ci od warto艣ci wypo偶yczonej ksi膮偶ki, zazwyczaj jest to dwukrotna warto艣膰 aktualnej ceny rynkowej, a w przypadku wydawnictw szczeg贸lnie cennych czterokrotna. Zwrot kaucji mo偶na uzyska膰, po oddaniu materia艂贸w bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym, w poniedzia艂ki w godz. 12.00 鈥 13.00. Wp艂acona kaucja nie podlega oprocentowaniu. Kaucja nie odebrana w ci膮gu 12 miesi臋cy przechodzi na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach.

 15. Z bie偶膮cych numer贸w gazet i czasopism Czytelnik mo偶e korzysta膰 bez po艣rednictwa bibliotekarza, po wpisaniu udost臋pnienia w zeszycie.

 16. Czasopisma znajduj膮ce si臋 w archiwum prasy Czytelnik zamawia i oddaje u bibliotekarza.

搂 3. INNE US艁UGI BIBLIOTEKI

 1. Czytelnicy, kt贸rzy podadz膮 sw贸j adres e-mail s膮 automatycznie powiadamiani przez system biblioteczny o up艂ywaj膮cym terminie zwrotu wypo偶ycze艅 i mo偶liwo艣ci odbioru rezerwacji.

 2. Na 偶yczenie Czytelnika Biblioteka:

  a) informuje o swojej dzia艂alno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej,

  b) powiadamia telefonicznie o mo偶liwo艣ci odbioru zbior贸w - koszt 1,50 z艂;

  c) umo偶liwia indywidualne szkolenie Czytelnika z obs艂ugi komputera i katalog贸w bibliotecznych oraz podstaw internetu.

 3. Bibliotekarz udziela informacji bibliotecznych, a na 偶yczenie Czytelnika r贸wnie偶 bibliograficznych i rzeczowych. Mo偶e on tak偶e pomaga膰 w doborze lektury.

 4. Czytelnicy mog膮 korzysta膰 bezp艂atnie z wszystkich imprez kulturalno-o艣wiatowych promuj膮cych czytelnictwo i biblioteki organizowanych przez MBP.

 5. Korzystanie z urz膮dze艅 elektronicznych w Bibliotece jest bezp艂atne, Czytelnik ponosi tylko zwrot koszt贸w za powielanie potrzebnych mu materia艂贸w.

 6. W przypadku braku ksi膮偶ki w Bibliotece, na 偶yczenie Czytelnika, bibliotekarz udziela informacji o najbli偶szych plac贸wkach bibliotecznych, w kt贸rych mo偶e si臋 ona znajdowa膰. Gdy poszukiwanej ksi膮偶ki nie ma w bibliotekach publicznych Pabianic, w szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach, Czytelnik mo偶e skorzysta膰 z prowadzonego przez Bibliotek臋 systemu wypo偶ycze艅 mi臋dzybibliotecznych. Z ksi膮偶ek sprowadzonych do Biblioteki drog膮 wypo偶ycze艅 mi臋dzybibliotecznych Czytelnik korzysta wy艂膮cznie w lokalu bibliotecznym.

 7. Biblioteka przyjmuje dary ksi膮偶kowe i pobiera dobrowolne wp艂aty (za pokwitowaniem) na zakup zbior贸w. Prowadzi tak偶e, przeznaczon膮 na zakup nowo艣ci wydawniczych, publiczn膮 zbi贸rk臋 ofiar w got贸wce do puszki kwestorskiej.

搂 4. SANKCJE REGULAMINOWE

 1. Biblioteka nie ma obowi膮zku wysy艂ania upomnie艅 i przypominania Czytelnikowi o terminie zwrotu wypo偶yczonych przez niego materia艂贸w bibliotecznych. Powiadomienia o up艂ywaj膮cym terminie zwrotu s膮 automatycznie generowane przez system biblioteczny do Czytelnik贸w, kt贸rzy podali Bibliotece sw贸j adres e-mail. Przekroczenie terminu zwrotu wypo偶yczonych zbior贸w oraz nieuregulowanie nale偶nych kar skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego Czytelnika i utrat膮 prawa do korzystania z us艂ug Biblioteki do czasu uregulowania zobowi膮za艅.

 1. Za przetrzymywanie ksi膮偶ek drukowanych i audiobook贸w ponad ustalony termin system biblioteczny nalicza op艂aty w wysoko艣ci 10 groszy od jednego woluminu za ka偶d膮 dob臋 od up艂ywu terminu zwrotu od os贸b doros艂ych oraz 5 groszy od dzieci i m艂odzie偶y.

 2. Za przetrzymywanie zbior贸w multimedialnych (filmy DVD, p艂yty CD itp.) Biblioteka pobiera op艂aty w wysoko艣ci 2,00 z艂 od jednego tytu艂u za ka偶d膮 dob臋 zw艂oki w ich oddaniu.

 3. Za op贸藕nienie zwrotu gazet op艂ata wynosi 10 groszy od ka偶dego numeru za ka偶d膮 dob臋 zw艂oki w ich oddaniu.

 4. Za wys艂ane pisemne upomnienie Biblioteka pobiera op艂aty w wysoko艣ci ceny znaczka pocztowego oraz druku.

 5. Za wszystkie op艂aty pobierane od Czytelnik贸w Biblioteka wystawia pokwitowania.

 6. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik zobowi膮zany jest bezzw艂ocznie zwr贸ci膰 wypo偶yczone zbiory oraz ui艣ci膰 kary regulaminowe. W przypadku nieuregulowania zobowi膮za艅 wobec Biblioteki mo偶e ona skierowa膰 spraw臋 egzekwowania zbior贸w i kar regulaminowych do Biura Windykacyjnego.

 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbior贸w Czytelnik zobowi膮zany jest do odkupienia tego samego tytu艂u (filmy DVD musz膮 posiada膰 licencj臋 do wypo偶ycze艅).

 8. Odszkodowanie za zagubione lub zniszczone zbiory, kt贸rych Czytelnik nie mo偶e
  odkupi膰 wynosi dwukrotn膮 warto艣膰 aktualnej ceny rynkowej, a w przypadku wydawnictw szczeg贸lnie cennych czterokrotn膮.

 9. Stopie艅 zu偶ycia zbior贸w nie ma wp艂ywu na zmniejszenie wysoko艣ci odszkodowania.

 10. Zagubione zbiory, mimo uiszczonej kary regulaminowej, stanowi膮 nadal w艂asno艣膰 Biblioteki. Posiadacz zbior贸w Biblioteki nie nabywa do nich praw w艂asno艣ci.

 11. W przypadku wypo偶yczenia dzie艂a wielotomowego lub multimedi贸w wydanych na kilku p艂ytach stanowi膮cych ca艂o艣膰 i niezwr贸cenia jednego z tom贸w lub p艂yt, Czytelnik ponosi kary regulaminowe za ca艂o艣膰 dzie艂a lub zbioru multimedialnego.

 12. Korzystaj膮cy z komputer贸w i internetu u偶ytkownik ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za spowodowane przez siebie szkody lub nadu偶ycia pope艂nione przy korzystaniu z udost臋pnionych mu program贸w u偶ytkowych, zasob贸w internetu, zbior贸w multimedialnych i powierzonego sprz臋tu. Je艣li u偶ytkownik jest nieletni, w贸wczas odpowiedzialno艣膰 ponosz膮 jego rodzice lub opiekunowie.

 13. U偶ytkownikowi zabrania si臋:

  - instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, b膮d藕 przegl膮darek internetowych zainstalowanych na dyskach lokalnych komputer贸w;

  - u偶ywania w艂asnych no艣nik贸w danych z oprogramowaniem;

  - instalowania aplikacji na dysk twardy komputer贸w;

  - wykorzystywania sprz臋tu komputerowego i internetu do: przesy艂ania, udost臋pniania

  i korzystania z danych naruszaj膮cych prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obra藕liwe, a tak偶e wykonywania czynno艣ci komercyjnych, b膮d藕 naruszaj膮cych prawa autorskie tw贸rc贸w;

  - samodzielnego dokonywania napraw sprz臋tu b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 MBP,

  - spo偶ywania posi艂k贸w i picia napoj贸w przy komputerze.

 14. Z us艂ugi drukowania, kopiowania i skanowania mog膮 korzysta膰 wszyscy czytelnicy:

  - je艣li w/w us艂ugom podlegaj膮 materia艂y pochodz膮ce z bibliotecznych zbior贸w w艂asnych, zbiory powielaj膮 zgodnie z przepisami prawa autorskiego pozwalaj膮cymi na kopiowanie fragment贸w opublikowanych materia艂贸w, nie wi臋kszych jednak ni偶 1 arkusz wydawniczy, tj. 22 strony,

  - zeskanowane materia艂y mog膮 nagra膰 na w艂asnych no艣nikach za darmo lub wydrukowa膰 za odp艂atno艣ci膮 (strona druku czarnego - 0,20 z艂, strona druku grafiki czarnej - 2 z艂).

搂 5. WNIOSKI I SKARGI CZYTELNIK脫W

 1. W przypadkach losowych (po偶ar, kradzie偶 itp.) warunkiem zwolnienia od kar regulaminowych jest przed艂o偶enie w Bibliotece odpowiedniego za艣wiadczenia wystawionego przez uprawnione do tego organy.

 2. Wnioski i za偶alenia dotycz膮ce funkcjonowania Biblioteki mo偶na zg艂asza膰 do kierownika wypo偶yczalni, a w przypadku jego nieobecno艣ci do zast臋pcy kierownika, wzgl臋dnie wpisywa膰 do ksi膮偶ki skarg i wniosk贸w.

 3. Czytelnik lub osoba por臋czaj膮ca mo偶e odwo艂a膰 si臋 od decyzji kierownika wypo偶yczalni
  do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach przy ul. 艣w. Jana 10.

搂 6. PRZEPISY KO艃COWE

 1. Przestrzeganie przepis贸w niniejszego Regulaminu obowi膮zuje wszystkich Czytelnik贸w korzystaj膮cych ze zbior贸w Biblioteki, a tak偶e osoby por臋czaj膮ce.

 2. Czytelnik nie stosuj膮cy si臋 do przepis贸w niniejszego Regulaminu mo偶e by膰 decyzj膮 kierownika Biblioteki zawieszony okresowo lub ca艂kowicie w prawach korzystania ze zbior贸w i us艂ug MBP.

 3. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.

Zatwierdzono decyzj膮:

23.10.2014 Marzena Sobala

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Jana Lorentowicza w Pabianicach

KLAUZULA INFORMACYJNA

W zwi膮zku z rozpocz臋ciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), informujemy, i偶 od dnia 25 maja 2018 r. b臋d膮 Pani/Panu przys艂ugiwa艂y okre艣lone poni偶ej prawa zwi膮zane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez MIEJSK膭 BIBLIOTEK臉 PUBLICZN膭 IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH.

Jednocze艣nie na podstawie art. 13 Rozporz膮dzenia 2016/679 informujemy, i偶 od dnia 25 maja 2018 r. aktualne b臋d膮 poni偶sze informacje i zasady zwi膮zane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH reprezentowana przez MARZEN臉 LITMAN, zwan膮 dalej 鈥濧dministratorem鈥.

2) Mo偶na skontaktowa膰 si臋 z Administratorem pisz膮c na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript. lub za po艣rednictwem powo艂anego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej 鈥濱OD鈥, wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript..

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu DZIA艁ALNO艢CI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH na podstawie art. 6 ust 1 pkt E 鈥瀙rzetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi鈥.

4) Odbiorc膮 Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 PRACOWNICY MERYTORYCZNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH.

5) Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres JEDNEGO ROKU PO ZAPRZESTANIU KORZYSTANIA Z DZIA艁ALNO艢CI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH.

6) Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania (je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody), kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

7) W zwi膮zku z przetwarzaniem Pana/Pani danych przez Administratora ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie przez Pana/Pani膮 danych osobowych jest wymogiem ustawowym PODYKTOWANYM KONIECZNO艢CI膭 PROWADZENIA STATYSTYK GUS ORAZ WARUNKIEM UMOWNYM UDOST臉PNIANIA ZBIOR脫W I KORZYSTANIA Z US艁UG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH. Jest Pan/Pani zobowi膮zany/a do ich podania a konsekwencj膮 niepodania danych osobowych b臋dzie BRAK MO呕LIWO艢CI KORZYSTANIA ZE ZBIOR脫W I US艁UG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA LORENTOWICZA W PABIANICACH.

 

Miejskie konta biblioteczne czytelnik贸w Wi臋cej...

znajdz-biblioteke zapisz-sie informacja-biblioteczna ibuklibra
laptopy poleasingowe